Monthly Archives: styczeń 2018

Biuro Badawcze prowadzi projekt Unijny

Biuro Badawczo-Wdrożeniowe sp. z o.o. realizuje projekt pn.Opracowanie innowacyjnego zespołu do szlifowania powierzchni cylindra centralnego z nałożoną powłoką odporną na zarysowania o twardości przekraczającej 60 HRc i maksymalnej średnicy cylindra wynoszącej 2000 mm współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest opracowanie urządzenia przystosowanego do szlifowania powierzchni cylindra centralnego maszyn fleksograficznych z nałożoną powłoką odporną na zarysowania, o twardości przekraczającej 60 HRc w zakresie średnic od 1250 do 2000 mm z parametrami wyjściowymi chropowatości 0.16um oraz maksymalnym biciem powierzchni nie przekraczającym +/- 0.005 mm.

Projekt polega na przeprowadzeniu prac B+R i stworzeniu urządzenia do szlifowania. Urządzenie będzie wykorzystywane do szlifowania powierzchni cylindra centralnego z nałożoną powłoką odporną na zarysowania. Planowanym rezultatem projektu jest skrócenie procesu szlifowania cylindrów centralnych o innowacyjnej, twardej do niewystępującego co najmniej na rynku polskim poziomu 60 HRc powłoce WC-Co, do okresu 2 tygodni. Wdrożenie rezultatów projektu pozwoli na uzyskanie powierzchni cylindra centralnego odpornego na zarysowania powstające w wyniku kontaktu z urządzeniami i systemami suszenia farby oraz podczas usuwania nadmiaru farby drukarskiej z powierzchni cylindra w trakcie procesu produkcji.

Wartość projektu: 1 494 211,54 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 079 855,62 PLN

FE_IR_rgb