Monthly Archives: czerwiec 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę elementów skrawanych do budowy zespołów drukowych

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

1. ZAMAWIAJACY

BIURO BADAWCZO-WDROŻENIOWE Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 9
43-400 Cieszyn
NIP: 5482644298
W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.

2. TRYB ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności za pośrednictwem platformy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
  Za pośrednictwem tego portalu umieszczono szczegóły techniczne (dokumentacja i wykaz ilościowy elementów) oraz warunki złożenia ofert oraz realizacji zamówienia
  1. Odniesienie do ogłoszenia na dostawę elementów skrawanych do budowy zespołów drukowych:
   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1249384
  2. Odniesienie do ogłoszenia na dostawę elementów skrawanych do wałków formatowych i rastrowych:
   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1249382
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia są kolejno:
  1. Dostawa elementów skrawanych do zespołów drukowych „Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”
  2. Dostawa elementów skrawanych do wałków formatowych i rastrowych
 2. Szczegóły dotyczące obydwu zamówień są dostępne 

4. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT I REALIZACJI

 1. 10.06.2020 r. – 19.06.2020r. – składanie ofert
 2. 22.06.2020 r. – wybranie oferty oraz ogłoszenie Wykonawcy
 3. 23.06.2020 r. – 26.06.2020 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą
 4. od 26.06.2020 r. – realizacja zamówienia zgodnie z terminem dostawy

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do ogłoszenia zamieszczonego na platformie