Monthly Archives: styczeń 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę profili aluminiowych wraz z elementami łączącymi do budowy konstrukcji nośnej (uzupełnienie) – ponowne zapytanie

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

1. ZAMAWIAJACY

BIURO BADAWCZO-WDROŻENIOWE Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 9
43-400 Cieszyn
NIP: 5482644298
W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.

2. TRYB ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zapytania jest dostarczenie elementów profili montażowych z aluminium wraz z łącznikami, które pozwolą wykonanie konstrukcji ramy nośnej stanowiska do testowania maszyn fleksograficznych. Wymiary konstrukcji nośnej wg dokumentacji rysunkowej wynoszą (długość x szerokość x wysokość) 4475x 1620x 3827 mm. Wymiary te tworzy 5 szt. Modułów i 6 nadstawek wykonanych z profili aluminiowych o różnych szerokościach, które są typoszeregiem wymiary podstawowego wynoszącego 45×45.
 2. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia profili aluminiowych, wraz z systemami szybkiego ich montażu.
 3. Zapytanie ofertowe tyczy się zamówienia częściowego potrzebnego do zbudowania konstrukcji 3 modułów wraz z nadstawkami w ilości 3szt.
 4. Dostarczone profile aluminiowe na konstrukcję nośną muszą spełniać następujące wymagania:
  • Wymiar podstawowy profilu to 45×45 z którego można tworzyć kolejne profile w tym typoszeregu (45×90, 90×90),
  • powinny umożliwiać szybką rozbudowę stanowiska,
  • usprawnić szybką przebudowę stanowiska przy użyciu łączników montażowych skręcanych ,
  • profile muszą posiadać warstwę wierzchnią zabezpieczoną w technologii twardego anodowania powierzchni roboczej,
  • wysoką sztywność,
  • w profilach muszą być rowki montażowe pozwalające na przykręcenie łączników zewnętrznych,
  • Profile muszą pozwalać na łączenie powierzchni bocznych profili.
 5. Specyfikacja techniczna stanowi załącznik do tego zapytania. Oferent jest zobowiązany do weryfikacji ilości łączników oraz elementów montażowych wg dostarczonych elementów profili wg dokumentacji rysunkowej.
 6. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice. 7. Kod CPV: 44212500-4 Kątowniki i profile

4. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT I REALIZACJI

 1. Termin złożenia ofert mija dnia 15.01.2020 o godzinie 16:00
 2. Termin wyłonienia najkorzystniejszej oferty do 16.01.2020
 3. Maksymalnie 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę elementów ciętych (elementy łączne i wzmocnienia) – zespół konstrukcji nośnej – ponowienie zapytania

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

1. TRYB ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zapytania jest dostarczenie elementów ciętych i spawanych zespołu konstrukcji nośnej.
 2. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia elementów, w różnych konfiguracjach zgodnych z przedstawioną specyfikacją.
 3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
 4. Kod CPV: 42140000 – Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe

3. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT I REALIZACJI

 1. Termin złożenia ofert mija dnia 15.01.2020 o godzinie 16:00
 2. Termin wyłonienia najkorzystniejszej oferty do 16.01.2020
 3. Termin realizacji maksymalnie 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.