Blog

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę elementów skrawanych do budowy zespołów drukowych

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

1. ZAMAWIAJACY

BIURO BADAWCZO-WDROŻENIOWE Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 9
43-400 Cieszyn
NIP: 5482644298
W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.

2. TRYB ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności za pośrednictwem platformy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
  Za pośrednictwem tego portalu umieszczono szczegóły techniczne (dokumentacja i wykaz ilościowy elementów) oraz warunki złożenia ofert oraz realizacji zamówienia
  1. Odniesienie do ogłoszenia na dostawę elementów skrawanych do budowy zespołów drukowych:
   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1249384
  2. Odniesienie do ogłoszenia na dostawę elementów skrawanych do wałków formatowych i rastrowych:
   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1249382
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia są kolejno:
  1. Dostawa elementów skrawanych do zespołów drukowych „Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”
  2. Dostawa elementów skrawanych do wałków formatowych i rastrowych
 2. Szczegóły dotyczące obydwu zamówień są dostępne 

4. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT I REALIZACJI

 1. 10.06.2020 r. – 19.06.2020r. – składanie ofert
 2. 22.06.2020 r. – wybranie oferty oraz ogłoszenie Wykonawcy
 3. 23.06.2020 r. – 26.06.2020 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą
 4. od 26.06.2020 r. – realizacja zamówienia zgodnie z terminem dostawy

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do ogłoszenia zamieszczonego na platformie

 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę profili aluminiowych wraz z elementami łączącymi do budowy konstrukcji nośnej (uzupełnienie) – ponowne zapytanie

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

1. ZAMAWIAJACY

BIURO BADAWCZO-WDROŻENIOWE Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 9
43-400 Cieszyn
NIP: 5482644298
W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.

2. TRYB ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zapytania jest dostarczenie elementów profili montażowych z aluminium wraz z łącznikami, które pozwolą wykonanie konstrukcji ramy nośnej stanowiska do testowania maszyn fleksograficznych. Wymiary konstrukcji nośnej wg dokumentacji rysunkowej wynoszą (długość x szerokość x wysokość) 4475x 1620x 3827 mm. Wymiary te tworzy 5 szt. Modułów i 6 nadstawek wykonanych z profili aluminiowych o różnych szerokościach, które są typoszeregiem wymiary podstawowego wynoszącego 45×45.
 2. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia profili aluminiowych, wraz z systemami szybkiego ich montażu.
 3. Zapytanie ofertowe tyczy się zamówienia częściowego potrzebnego do zbudowania konstrukcji 3 modułów wraz z nadstawkami w ilości 3szt.
 4. Dostarczone profile aluminiowe na konstrukcję nośną muszą spełniać następujące wymagania:
  • Wymiar podstawowy profilu to 45×45 z którego można tworzyć kolejne profile w tym typoszeregu (45×90, 90×90),
  • powinny umożliwiać szybką rozbudowę stanowiska,
  • usprawnić szybką przebudowę stanowiska przy użyciu łączników montażowych skręcanych ,
  • profile muszą posiadać warstwę wierzchnią zabezpieczoną w technologii twardego anodowania powierzchni roboczej,
  • wysoką sztywność,
  • w profilach muszą być rowki montażowe pozwalające na przykręcenie łączników zewnętrznych,
  • Profile muszą pozwalać na łączenie powierzchni bocznych profili.
 5. Specyfikacja techniczna stanowi załącznik do tego zapytania. Oferent jest zobowiązany do weryfikacji ilości łączników oraz elementów montażowych wg dostarczonych elementów profili wg dokumentacji rysunkowej.
 6. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice. 7. Kod CPV: 44212500-4 Kątowniki i profile

4. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT I REALIZACJI

 1. Termin złożenia ofert mija dnia 15.01.2020 o godzinie 16:00
 2. Termin wyłonienia najkorzystniejszej oferty do 16.01.2020
 3. Maksymalnie 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę elementów ciętych (elementy łączne i wzmocnienia) – zespół konstrukcji nośnej – ponowienie zapytania

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

1. TRYB ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zapytania jest dostarczenie elementów ciętych i spawanych zespołu konstrukcji nośnej.
 2. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia elementów, w różnych konfiguracjach zgodnych z przedstawioną specyfikacją.
 3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
 4. Kod CPV: 42140000 – Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe

3. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT I REALIZACJI

 1. Termin złożenia ofert mija dnia 15.01.2020 o godzinie 16:00
 2. Termin wyłonienia najkorzystniejszej oferty do 16.01.2020
 3. Termin realizacji maksymalnie 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę elementów ciętych i spawanych – sekcja suszenia IR

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

1. TRYB ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zapytania jest dostawa elementów ciętych i spawanych do sekcji suszenia IR.
 2. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia elementów, w różnych konfiguracjach zgodnych z przedstawioną specyfikacją.
 3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
 4. Kod CPV: 42140000 – Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe

3. TERMIN REALIZACJI

 1. Maksymalnie 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę elementów ciętych i spawanych – system nadruku jednej rolki z dwóch stron

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

1. TRYB ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zapytania jest dostawa elementów ciętych i spawanych do modułu systemu nadruku jednej rolki z dwóch stron.
 2. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia elementów, w różnych konfiguracjach zgodnych z przedstawioną specyfikacją.
 3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
 4. Kod CPV: 42140000 – Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe

3. TERMIN REALIZACJI

 1. Maksymalnie 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę elementów ciętych i spawanych – bęben chłodzący

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

1. TRYB ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zapytania jest dostawa elementów ciętych i spawanych do modułu bębna chłodzącego.
 2. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia elementów, w różnych konfiguracjach zgodnych z przedstawioną specyfikacją.
 3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
 4. Kod CPV: 42140000 – Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe

3. TERMIN REALIZACJI

 1. Maksymalnie 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę elementów ciętych i spawanych – zespół sklejania i noża tnącego

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

1. TRYB ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zapytania jest dostawa elementów ciętych i spawanych do modułu sklejania i noża tnącego.
 2. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia elementów, w różnych konfiguracjach zgodnych z przedstawioną specyfikacją.
 3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
 4. Kod CPV: 42140000 – Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe

3. TERMIN REALIZACJI

 1. Maksymalnie 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę elementów ciętych i spawanych – system stabilizacji naciągu wstęgi

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

1. TRYB ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 1. Przedmiotem zapytania jest dostawa elementów ciętych i spawanych do modułu stabilizacji naciągu wstęgi.
 2. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia elementów, w różnych konfiguracjach zgodnych z przedstawioną specyfikacją.
 3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
 4. Kod CPV: 42140000 – Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe

3. TERMIN REALIZACJI

 1. Maksymalnie 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę elementów ciętych i spawanych – synchronizacja nadruku awers-rewers

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

1.ZAMAWIAJĄCY:

BIURO BADAWCZO-WDROŻENIOWE Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 9

43-400 Cieszyn

NIP: 5482644298

W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.

2. TRYB ZAMÓWIENIA:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zapytania jest dostawa elementów ciętych i spawanych do modułu synchronizacji nadruku awers-rewers.
 2. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia elementów, w różnych konfiguracjach zgodnych z przedstawioną specyfikacją.
 3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
 4. Kod CPV: 42140000 – Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe 

4. TERMIN REALIZACJI

 1. Maksymalnie 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.

Treści zapytań oraz listy zakupowe do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę elementów ciętych i spawanych (półki pod napędy) – zespół odwijaków i nawijaków

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

 1. ZAMAWIAJĄCY: 

BIURO BADAWCZO-WDROŻENIOWE Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 9

43-400 Cieszyn

NIP: 5482644298

W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.

 1. TRYB ZAMÓWIENIA:
 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zapytania jest dostarczenie elementów ciętych i spawanych do zespołu nawijaka i rozwijaka tworzących półki pod napędy.
  1. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia elementów, w różnych konfiguracjach zgodnych z przedstawioną specyfikacją.
  2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
  3. Kod CPV: 42140000 – Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe 
 2. TERMIN REALIZACJI
  1. Maksymalnie 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.