ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę elementów ciętych i spawanych – synchronizacja nadruku awers-rewers

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

1.ZAMAWIAJĄCY:

BIURO BADAWCZO-WDROŻENIOWE Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 9

43-400 Cieszyn

NIP: 5482644298

W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.

2. TRYB ZAMÓWIENIA:

  1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
  2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zapytania jest dostawa elementów ciętych i spawanych do modułu synchronizacji nadruku awers-rewers.
  2. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia elementów, w różnych konfiguracjach zgodnych z przedstawioną specyfikacją.
  3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
  4. Kod CPV: 42140000 – Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe 

4. TERMIN REALIZACJI

  1. Maksymalnie 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.

Treści zapytań oraz listy zakupowe do pobrania poniżej.