ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę elementów ciętych i spawanych (półki pod napędy) – zespół odwijaków i nawijaków

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

 1. ZAMAWIAJĄCY: 

BIURO BADAWCZO-WDROŻENIOWE Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 9

43-400 Cieszyn

NIP: 5482644298

W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.

 1. TRYB ZAMÓWIENIA:
 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zapytania jest dostarczenie elementów ciętych i spawanych do zespołu nawijaka i rozwijaka tworzących półki pod napędy.
  1. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia elementów, w różnych konfiguracjach zgodnych z przedstawioną specyfikacją.
  2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
  3. Kod CPV: 42140000 – Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe 
 2. TERMIN REALIZACJI
  1. Maksymalnie 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.