ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę łożysk różnego rodzaju

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”

1. TRYB ZAMÓWIENIA

  1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
  2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa łożysk do zespołów stanowiska testowego o jakości co najmniej producentów: SKF, FAG, NACHI, NSK.
  2. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia elementów, w różnych konfiguracjach zgodnych z przedstawioną specyfikacją.
  3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
  4. Kod CPV: 42140000 – Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe

3. TERMIN REALIZACJI

  1. Maksymalnie 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.