ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę profili aluminiowych wraz z elementami łączącymi do budowy konstrukcji nośnej

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie
modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 07.06.2019

DODATKOWE INFORMACJE ZAWARTE SĄ w załącznikach: 1.
Z_1_05_2019 Formularz ofertowy profile.pdf a także
Z _1_05_2019 – Lista zakupu.pdf